Collectieve regelingen

Hieronder worden begrepen:
- collectieve arbeidsovereenkomsten (CAO’s);
- door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bindend vastgestelde regelingen van lonen en andere arbeidsvoorwaarden;
- door publiekrechtelijke bedrijfsorganen vastgestelde verordeningen inzake lonen en andere arbeidsvoorwaarden;
- regelingen van lonen en andere arbeidsvoorwaarden voor het overheidspersoneel.