Coöperatieve vereniging

Deze klasse omvat de rechtsvormen
- Coöperatieve vereniging
- Onderlinge waarborgmaatschappij
De coöperatie en de onderlinge waarborgmaatschappij zijn bijzondere
varianten op de vereniging. De coöperatie is een vereniging die opkomt
voor de materiële belangen van haar leden door overeenkomsten met
hen af te sluiten. Bij de coöperatie mag winst worden uitgekeerd aan de
leden. De onderlinge waarborgmaatschappij is een vereniging die met
haar leden verzekeringsovereenkomsten afsluit in het verzekeringsbedrijf
dat de vereniging voor haar leden uitoefent.