Creditcardkrediet

Kredietvorm waarbij met de kredietnemer wordt overeengekomen tot welk bedrag (limietbedrag) deze naar behoefte geld kan opnemen of goederen c.q. diensten kan kopen. Het opnemen van geld of het kopen van goederen of diensten geschiedt door middel van cards en de administratie van de opgenomen gelden of van de terugbetalingen geschiedt op een afzonderlijke kaartrekening.
Creditcards die gekoppeld zijn aan een betaalrekening en waarvan de opgenomen bedragen periodiek ten laste van die betaalrekening worden gebracht, zijn niet van toepassing bij deze kredietvorm.