Coördinaat

Locatieaanduiding volgens het stelsel van de Rijksdriehoeksmeting (RD-stelsel).
De locatieaanduiding is opgebouwd uit een x-coördinaat en een y-coördinaat. Beide coördinaten zijn weergegeven in meters. De x-coördinaat heeft een waarde tussen 0 en 280 kilometer, de y-coördinaat een waarde tussen 300 en 630 kilometer.