Cokeskool

Soort steenkool geschikt voor de productie van cokes. Deze zijn bestemd voor gebruik in hoogovens.
De kool is van hogere kwaliteit dan bruinkool, maar van lagere kwaliteit dan antraciet. De verbrandingswaarde van het asvrije en natte product is groter dan 23,865 megajoule per kilogram. Het gehalte aan vluchtige stoffen van het asvrij en droge product is meer dan 14 procent