Controle adres na aanzegging (asielzoeker)

Controle en registratie door de politie of een asielzoeker, die een aanzegging heeft gekregen om te vertrekken uit Nederland, niet langer verblijft op het laatst bekende huisadres.