Cokesovengas

Gas vrijgekomen bij de verkoling van steenkool tot steenkoolcokes.