Collectieve besparingen

De netto geldstroom die in een bepaalde periode naar de pensioenvoorzieningen is gegaan. Dit zijn de geïnde premies en de opbrengsten uit vermogen, minus de uitgekeerde pensioenen en de vergoeding voor de door pensioenfondsen verrichte diensten. De officiële naam hiervoor is ‘correctie pensioenvoorziening’. De collectieve besparingen vormen samen met de vrije besparingen de totale besparingen van huishoudens.