Collectieve arbeidsovereenkomst (CAO)

Een overeenkomst waarin afspraken worden vastgelegd die werkgevers- en
werknemersorganisaties maken over de arbeidsvoorwaarden van werknemers in een bedrijf of bedrijfstak.