Consumptie door IZW huishoudens

Uitgaven door instellingen zonder winstoogmerk (IZW) ten behoeve van huishoudens voor goederen en diensten die worden gebruikt voor de rechtstreekse bevrediging van individuele of collectieve behoeften van leden van de gemeenschap.
De consumptieve bestedingen kunnen zowel op het eigen grondgebied als in het buitenland worden gedaan.