COROP-subgebied

Een cluster van één of meer aangrenzende gemeenten in hetzelfde COROP-gebied, ontworpen voor regionaal onderzoek.
Er zijn 3 COROP-subgebieden, namelijk Amsterdam, Rijnmond en stadsgewest 's-Hertogenbosch. Dit zijn subgebieden binnen de COROP-gebieden Groot-Amsterdam, Groot-Rijnmond en Noordoost-Noord-Brabant.