Consumptiequote, gemiddelde

De consumptie door huishoudens in verhouding tot het (bruto) binnenlands product tegen marktprijzen.