Collectieve consumptie door de overheid

Uitgaven door de overheid voor collectief gebruik van diensten die worden verleend aan alle leden van de samenleving of aan alle leden van een bepaald deel van de samenleving. Het betreft met name uitgaven voor diensten op het gebied van:
- openbaar bestuur, beveiliging en defensie;
- ordehandhaving, wet- en regelgeving;
- milieubescherming;
- speur- en ontwikkelingswerk;
- infrastructuur en economische ontwikkeling.
Collectieve consumptie vindt uitsluitend plaats bij de overheid.
De werkelijke collectieve consumptie wordt berekend door de individuele consumptie van de totale consumptie door de overheid af te trekken.