Consumptie huishoudens binnenland

Uitgaven op Nederlands grondgebied door ingezeten en niet-ingezeten huishoudens bij de handel of direct bij de producent, aangevuld met de uitgaven via de instellingen zonder winstoogmerk ten behoeve van huishoudens (IZWh’s, bijv. sportverenigingen).
Uitgaven die eigen inwoners in het buitenland doen vallen hier dus niet onder, maar de uitgaven van inwoners van andere landen in ons land wel.
Voor het samenstellen van de macro-economische maandconsumptiecijfers wordt gebruik gemaakt van de uitkomsten van een groot aantal andere statistieken. Het gaat daarbij onder meer om de omzetontwikkeling van detailhandel en dienstverlenende bedrijven, de consumentenprijsindex en data over energieverbruik. Er worden geen personen geïnterviewd over hun bestedingsgedrag.