College van beroep voor het Bedrijfsleven

Rechtscollege dat oordeelt over sociaaleconomische bestuurszaken en over bepaalde zaken die al door een rechtbank zijn berecht.
Het gaat dan bijvoorbeeld om de Mededingingswet en de Telecommunicatiewet.