CAO-sector overheid

CAO-sector die alle publiekrechtelijke bedrijven omvat, zoals rijksoverheid, provincies, gemeenten, waterschappen en het openbaar onderwijs. Daarnaast behoren de politie, het regulier bijzonder onderwijs en de academische ziekenhuizen tot de overheid.
De CAO-sector overheid wordt verder onderverdeeld in een aantal subsectoren.