Classification of Products by Activity (CPA)

EU-classificatie van goederen en diensten, neergelegd in een Europese verordening die de lidstaten bindt en die het gemeenschappelijke Europese kader verschaft voor de vergelijking van statistische gegevens over goederen en diensten.
Het Europese uitgangspunt is dat de structuur van de CPA de economische herkomst van producten moet weerspiegelen. Dit wordt bereikt doordat de CPA op het niveau van de eerste vier digits gelijk is aan de NACE (de EU-classificatie van economische activiteiten). Digit vijf en zes betreffen categorieën resp. subcategorieën van producten. De CPA vormt ook de grondslag voor de PRODCOM lijst; de eerste zes digits daarvan zijn gelijk aan de CPA. Omdat de CPA ook gebaseerd is op het Geharmoniseerd Systeem en de Gecombineerde Nomenclatuur is koppeling mogelijk met statistieken van de internationale handel. De CPA is geharmoniseerd met de door de Verenigde Naties aanbevolen Central Product Classification (CPC).
De CPA vormt o.m. de grondslag voor de indeling van goederen en diensten in de aanbod- en gebruiktabellen van de Nationale rekeningen. Verder wordt de CPA bij het CBS gebruikt voor de specificatie van industriële inkopen bij een deel van de Productiestatistieken.