Centrale Raad van Beroep

Rechtscollege dat in hoger beroep over bepaalde zaken oordeelt die al door een rechtbank zijn berecht.
Het gaat dan vooral om sociale zekerheidszaken en om ambtenarenrecht.