Contractuele sociale premies

De werkgeversbijdragen die betaald zijn in het kader van een pensioenverzekering voor werknemers, en de premies voor aanvullende invaliditeits- en werkloosheidsverzekeringen, ziekteverzuimverzekeringen en sociale fondsen (exclusief opleidingsfondsen).