Criminaliteit (algemeen)

Handelingen en gedragingen (zowel doen als nalaten) die de wetgever strafbaar heeft gesteld.