Coöperatie

Een bijzondere vorm van een vereniging. Doel is de bevordering van de materiële belangen van de leden door overeenkomsten met ze af te sluiten. De overeenkomsten hebben betrekking op de levering van goederen en/of diensten, of op het ontplooien van economische activiteiten. De winst mag aan de leden worden uitgekeerd.
De leden van de coöperatie zijn bij ontbinding voor gelijke delen aansprakelijk voor eventuele tekorten. In afwijking daarvan kan de aansprakelijkheid van de leden in de statuten worden beperkt of uitgesloten. De coöperatie is een vorm van zelforganisatie van producenten of verbruikers, gericht op het vergroten van economische macht en het behalen van schaalvoordeel.