Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB)

Instantie die zich voornamelijk bezig houdt met de afwikkeling van geldelijke sancties en geldboeten, aanslagen voor parkeerovertredingen, schadevergoedingsmaatregelen en ontnemingsmaatregelen (waarbij beslag wordt gelegd op inkomsten verkregen uit bewezen verklaarde strafbare feiten, zoals oplichting of handelen in verdovende middelen).
In 1996 is het CJIB verzelfstandigd tot een agentschap. Het Ministerie van Justitie financiert het Bureau.