Cokesovencokes

Vast koolproduct verkregen door verdere verkoling van steenkool bij hoge
temperatuur.
Het product wordt in hoogovens gebruikt om ijzer uit ijzererts te maken.