Containergrootteklasse

De afmeting van een container uitgedrukt in 'voet'.
De voornaamste containerafmetingen zijn:
a) ISO-container van 20 voet (lengte 20 voet en breedte 8 voet),
b) ISO-container van 40 voet (lengte 40 voet en breedte 8 voet),
c) ISO-container van meer dan 20 en minder dan 40 voet,
d) ISO-container van meer dan 40 voet,
e) extra hoge cubecontainer,
f) luchttransportcontainer (containers die voldoen aan vastgestelde normen voor luchtvervoer).
Containers zijn normaal 8 voet hoog maar ook andere hoogten komen voor. Hoge cubecontainers hebben een hoogte van 9,5 voet.
Extra hoge cubecontainers zijn groter dan de ISO-afmetingen. Dergelijke containers kunnen een lengte hebben van 45 voet, 48 voet of 53 voet.
Containers met afmetingen zoals bepaald onder a) tot en met e) worden grote containers genoemd.