Central Product Classification (CPC)

De door de Verenigde Naties aanbevolen classificatie van goederen, diensten en activa.
Voornaamste doel van de CPC is het verschaffen van een kader voor internationale vergelijking van statistieken over goederen, diensten en activa en als leidraad te dienen voor de ontwikkeling van nieuwe en herziening van bestaande productenindelingen. Omdat de CPC een indeling voor algemeen gebruik is, biedt ze minder detail dan andere specifieke classificatiesystemen, zoals bij voorbeeld het Geharmoniseerd Systeem. De CPC omvat alle producten die onderwerp kunnen zijn van nationale of internatonale transacties of die in voorraad genomen kunnen worden. Het betreft producten die het resultaat zijn van het uitoefenen van een economische activiteit, met inbegrip van transporteerbare goederen, niet-transporteerbare goederen en diensten. Ook enkele niet-geproduceerde activa zijn inbegrepen, zoals land. De CPC bevat ook legale instrumenten zoals het eigendom van niet-tastbare activa, zoals patenten, merken en copyrights.