Curatele

Burgerrechtelijke maatregel waarbij de kantonrechter iemand aanstelt als curator.
Dit gebeurt als iemand door zijn/haar lichamelijke of geestelijke toestand tijdelijk of blijvend niet in staat is de eigen financiële of andere persoonlijke belangen te behartigen.