Contractuele arbeidsduur

De in de CAO's overeengekomen arbeidsduur van voltijdwerknemers.
Het aantal maximaal te werken uren per jaar (exclusief overwerk) voor voltijdwerknemers. Dat is de normale arbeidsduur per jaar verminderd met officiële feestdagen, onvoorwaardelijke verlofdagen en eventuele arbeidsduurverkorting (adv), zoals zij in CAO's en andere bindend voorgeschreven regelingen zijn overeengekomen.