Celbestemming

Soort insluiting waarvoor een cel in een penitentiaire inrichting kan worden gebruikt.
De volgende celbestemmingen worden onderscheiden:
- huis van bewaring,
- gevangenis,
- inrichting voor stelselmatige daders,
- overige capaciteit.
Bij elk van deze bestemmingen worden plaatsen aangewezen die uitsluitend bestemd zijn voor vrouwen. Vaststelling van de bestemming wordt geregeld in Penitentiaire Beginselenwet 1998.
Bijvoorbeeld een gedetineerde die nog niet onherroepelijk door de rechter veroordeeld is en in voorlopige hechtenis zit, gebruikt een plaats met de celbestemming "huis van bewaring".