CAO-sector

Alle bedrijven en instellingen die actief zijn in Nederland zijn ingedeeld in een CAO-sector. De indeling in CAO-sectoren is gebaseerd op de positie van de werknemers bij de arbeidsvoorwaardenonderhandelingen. Er worden drie CAO-sectoren onderscheiden: particuliere bedrijven, overheid en de gesubsidieerde instellingen.
De CAO-sectorindeling wijkt af van de indeling in institutionele sectoren zoals die in de Nationale rekeningen wordt gehanteerd.