Op het terrein van de kolengestookte elektriciteitscentrale van gdf-suez wordt een veld vol zonnepanelen geplaatst
© ANP / Flip Franssen

Energietransitie

Overzichtspagina energietransitie

 1. Indicatoren aardgasgebruik van de industrie
 2. Voorraden op wekelijkse basis Diesel en Scheepsdiesel in Nederland
 3. Grote batterijen voor opslag van elektriciteit, 2022.
 4. Aardgas verbruik per maand naar sector
 5. Energie en broeikasgassen; 1990-2022
 6. Warmteleveringen aan netwerken, 2021
 7. Aantallen aardgasaansluitingen op wijk- en buurtniveau, 2022
 8. Uitsplitsing hoofdverwarmingsinstallatie woningen, 2022
 9. Hernieuwbare energie in Nederland 2022
 10. Ruim tweehonderd jaar energieverbruik in Nederland
 11. Klimaat- en Energieverkenning 2023
 12. Hernieuwbare energie in Nederland 2022
 13. Energielevering aardgaswoningen, 2019-2022, voorpublicatie
 14. Levering aardgas en elektriciteit aan bedrijventerreinen, 2020 en 2021
 15. Temperatuurcorrectie aardgasverbruik woningen 2019-2022
 16. Beperkte impact conflict Oekraïne op Nederlandse olieverbruik
 17. Balans vaste biomassa voor energie, 2021
 18. Marktprijzen Energie, 2000-2022
 19. Aardgasverbruik glastuinbouw in Nederland
 20. Biomassa regionaal, 2021
 21. Levering van elektriciteit en aardgas aan kleinverbruiksaansluitingen naar verbruiksklasse, 2021
 22. Gas- en elektriciteitsverbruik per proeftuin, 2020-2021
 23. Energieleveringen bedrijven, 2020-2021
 24. Index en jaarmutatie CPI met bandbreedte onderzoeksreeks, gas en elektriciteit
 25. Energieverbruik huishoudens naar inkomen, 2020
 26. Aardgasverbruik per maand naar sector, 2019-2022
 27. Aardgasverbruik woningen 2022 voorlopige cijfers
 28. Rendementen, CO2-emissie elektriciteitsproductie, 2021
 29. Energielevering aan woningen met blokverwarming, 2021
 30. Emissiefactoren van elektriciteit uit steenkool en aardgas, 2000-2021
 31. Monitor Energiearmoede 2020
 32. Aardgasverbruik Nederland naar sector 1990 – 2021
 33. Energielevering aardgaswoningen, 2019-2021 (aanvulling)
 34. Elektriciteit geleverd aan datacenters, 2017-2021
 35. Gasverbruik reductie Nederland
 36. Tabellen energie en broeikasgassen; 1990-2021
 37. Klimaat- en Energieverkenning 2022
 38. Energielevering aan bedrijven per wijk, 2020-2021
 39. Bedrijven geven steeds meer uit aan milieu-investeringen
 40. Energiearmoede in Eindhoven, 2020
 41. Hernieuwbare energie in Nederland 2021
 42. Elektriciteits- en gasverbruik industrie, 2019-2020
 43. Energielevering aardgaswoningen, 2019-2021 (vernieuwd)
 44. Variabele en vaste energiecontracten jan 2021-aug 2022
 45. Detectie zonnepanelen regionaal
 46. Meer elektriciteit uit kolen en hernieuwbare bronnen minder uit gas
 47. Stroomdiagram energie voor Nederland, 2021
 48. Waar komt ons gas vandaan?
 49. Energieproductie warmtekrachtinstallaties, 2020
 50. Uitgaven aan energie door bedrijven en huishoudens, 2010 – 2019; herziene versie
 51. Energieverbruik landbouw naar belastingschijf, 2019-2020
 52. Aardgasverbruik naar klein- en grootverbruiksaansluiting, 2020
 53. Update dashboards energieverbruik maatschappelijk vastgoed, 2019-2021
 54. Biomassa regionaal, 2019-2020
 55. Bruto eindverbruik aardwarmte per provincie, 2014-2021
 56. Elektriciteitsproductie-installaties op aardgas, 2020
 57. Energieleveringen ETS- en overige bedrijven, 2019-2020
 58. Gebouwenmatrix energie 2020 op 1 januari 2020 en 1 januari 2021
 59. Aardgas- en elektriciteitsleveringen gemeentelijk vastgoed, 2019
 60. Aantal adressen beschermde afnemers naar netgebied, 2021
 61. Aardgasleveringen woningen naar eigendomstype en bewoning, 2020
 62. De energierekening in januari 2022: hogere leveringstarieven en lagere belastingen
 63. Bedrijventerreinen en de energietransitie
 64. Rendementen, CO2-emissie elektriciteitsproductie, 2020
 65. Gas- en elektriciteitsverbruik per proeftuin, 2018-2020
 66. Energielevering profielen aardgaswoningen, 2020*
 67. Balans vaste biomassa voor energie, 2013-2020
 68. Elektriciteit geleverd aan datacenters, 2017-2020
 69. Energieleveringen bedrijven, 2019-2020
 70. Woningen met kookgasaansluitingen, 2020
 71. Elektriciteits-en groen gasproductie mestvergisters 2019
 72. Uitsplitsing woningen hoofdverwarmingsinstallatie, 2020
 73. Elektriciteitsproductie windturbines 2020
 74. Elektriciteits-en groen gasproductie mestvergisters 2020
 75. Energie-indicatoren gemeente Groningen, 2018 en 2019
 76. Energie en broeikasgassen; 1990-2020
 77. Energielevering aan bedrijven per wijk, 2019-2020
 78. Verbrandingswaarden motorbrandstoffen 2017-2020
 79. Hernieuwbare Energie in Nederland 2020
 80. Elektriciteit en aardgas in Noord-Brabant, 2017-2019
 81. Aardgas data KEV 2021
 82. Energie-indicatoren gemeente Groningen, 2018 en 2019
 83. Voorpublicatie energielevering aardgaswoningen, 2020
 84. Energieverbruik naar bedrijfsprofiel
 85. Warmteleveringen gebouwde omgeving
 86. Productie grootvermogen zonnestroom, 2019 en 2020
 87. Levering aardgas en elektriciteit aan bedrijventerreinen, 2019
 88. Energieverbruik bedrijven naar belastingschijf, 2019
 89. Energieverbruik naar verbruiksklasse, 2019
 90. Energieverbruik grootschalig logistiekvastgoed, 2019
 91. Bedrijventerreinen in Zuid-Holland, 2016-2020
 92. Biomassa regionaal, 2019
 93. Energiematrix Zaanstad, 2018 (uitgebreid)
 94. Bruto Eindverbruik Aardwarmte per provincie, 2014-2020
 95. Energiematrix Dordrecht, 2018
 96. Energiematrix IJsselstein, 2018
 97. Lagere energierekening, effecten van lagere prijzen en energiebesparing
 98. Energie-indicatoren naar regio, 2018
 99. Energiematrix Den Haag, 2018
 100. Invoer steenkool verbruikt in NL naar land, 2015-2019