Energietransitie

Op het terrein van de kolengestookte elektriciteitscentrale van gdf-suez wordt een veld vol zonnepanelen geplaatst
© ANP / Flip Franssen

Overzichtspagina energietransitie

 1. Voorraden op maandelijkse basis Diesel en Scheepsdiesel in Nederland
 2. Aardgas verbruik per maand naar sector
 3. Methoderapport Monitor Energiearmoede
 4. Import Russisch steenkool vrijwel tot stilstand gekomen
 5. Compensatie en energiebesparing remden energiearmoede
 6. Energetische kwaliteit woningen provincie Utrecht, 2019-2022
 7. Energieverbruik 17 procent lager dan in 2000
 8. Energiearmoede voor gemeenten, 2021
 9. Energieverbruik landbouw naar belastingschijf, 2022
 10. Vermogens elektriciteitsproductie per ingezette energiedrager, 2000-2023
 11. Monitor ISDE NWF, 2023
 12. Woningen binnen VvE’s die in aanmerking komen voor de NIP, 2022
 13. Biomassa regionaal, 2021-2022
 14. Marktprijzen Energie, 2000-2023
 15. Bruto eindverbruik aardwarmte per provincie, 2014-2023
 16. Koopwoningen in gemeente Groningen naar WOZ-waarde en huishoudinkomen, 2022
 17. Warmtemonitor, update enkele tabellen tot en met 2022
 18. Energieverbruik naar belastingschijf, 2021–2022
 19. Vooronderzoek productie van de industrie, 2019-2022
 20. Stroomdiagram energie voor Nederland, 2022
 21. Uitsplitsing totale invoer aardgas naar land van oorsprong 2021 t/m 2023
 22. Monitor ISDE NWF 2023-I
 23. Indicatoren aardgasgebruik van de industrie 2019-2023
 24. Rendementen en CO2-emissie van elektriciteitsproductie in Nederland, update 2022
 25. Rendementen, CO2-emissie elektriciteitsproductie, 2022
 26. Onderzoek naar productiefactoren zonnestroom in 2022
 27. Energielevering aardgaswoningen, 2019-2022
 28. Energielevering bedrijventerreinen naar milieucategorie, 2020
 29. Grote batterijen voor opslag van elektriciteit, 2022.
 30. Aardgas verbruik per maand naar sector tot september 2023
 31. Energie en broeikasgassen; 1990-2022
 32. Warmteleveringen aan netwerken, 2021
 33. Aantallen aardgasaansluitingen op wijk- en buurtniveau, 2022
 34. Uitsplitsing hoofdverwarmingsinstallatie woningen, 2022
 35. Hernieuwbare energie in Nederland 2022
 36. Ruim tweehonderd jaar energieverbruik in Nederland
 37. Klimaat- en Energieverkenning 2023
 38. Hernieuwbare energie in Nederland 2022
 39. Energielevering aardgaswoningen, 2019-2022, voorpublicatie
 40. Levering aardgas en elektriciteit aan bedrijventerreinen, 2020 en 2021
 41. Temperatuurcorrectie aardgasverbruik woningen 2019-2022
 42. Beperkte impact conflict Oekraïne op Nederlandse olieverbruik
 43. Balans vaste biomassa voor energie, 2021
 44. Marktprijzen Energie, 2000-2022
 45. Aardgasverbruik glastuinbouw in Nederland
 46. Biomassa regionaal, 2021
 47. Levering van elektriciteit en aardgas aan kleinverbruiksaansluitingen naar verbruiksklasse, 2021
 48. Gas- en elektriciteitsverbruik per proeftuin, 2020-2021
 49. Energieleveringen bedrijven, 2020-2021
 50. Index en jaarmutatie CPI met bandbreedte onderzoeksreeks, gas en elektriciteit
 51. Energieverbruik huishoudens naar inkomen, 2020
 52. Aardgasverbruik per maand naar sector, 2019-2022
 53. Aardgasverbruik woningen 2022 voorlopige cijfers
 54. Rendementen, CO2-emissie elektriciteitsproductie, 2021
 55. Energielevering aan woningen met blokverwarming, 2021
 56. Emissiefactoren van elektriciteit uit steenkool en aardgas, 2000-2021
 57. Monitor Energiearmoede 2020
 58. Aardgasverbruik Nederland naar sector 1990 – 2021
 59. Energielevering aardgaswoningen, 2019-2021 (aanvulling)
 60. Elektriciteit geleverd aan datacenters, 2017-2021
 61. Gasverbruik reductie Nederland
 62. Tabellen energie en broeikasgassen; 1990-2021
 63. Klimaat- en Energieverkenning 2022
 64. Energielevering aan bedrijven per wijk, 2020-2021
 65. Bedrijven geven steeds meer uit aan milieu-investeringen
 66. Energiearmoede in Eindhoven, 2020
 67. Hernieuwbare energie in Nederland 2021
 68. Elektriciteits- en gasverbruik industrie, 2019-2020
 69. Energielevering aardgaswoningen, 2019-2021 (vernieuwd)
 70. Variabele en vaste energiecontracten jan 2021-aug 2022
 71. Detectie zonnepanelen regionaal
 72. Meer elektriciteit uit kolen en hernieuwbare bronnen minder uit gas
 73. Waar komt ons gas vandaan?
 74. Energieproductie warmtekrachtinstallaties, 2020
 75. Uitgaven aan energie door bedrijven en huishoudens, 2010 – 2019; herziene versie
 76. Energieverbruik landbouw naar belastingschijf, 2019-2020
 77. Aardgasverbruik naar klein- en grootverbruiksaansluiting, 2020
 78. Update dashboards energieverbruik maatschappelijk vastgoed, 2019-2021
 79. Biomassa regionaal, 2019-2020
 80. Bruto eindverbruik aardwarmte per provincie, 2014-2021
 81. Elektriciteitsproductie-installaties op aardgas, 2020
 82. Energieleveringen ETS- en overige bedrijven, 2019-2020
 83. Gebouwenmatrix energie 2020 op 1 januari 2020 en 1 januari 2021
 84. Aardgas- en elektriciteitsleveringen gemeentelijk vastgoed, 2019
 85. Aantal adressen beschermde afnemers naar netgebied, 2021
 86. Aardgasleveringen woningen naar eigendomstype en bewoning, 2020
 87. De energierekening in januari 2022: hogere leveringstarieven en lagere belastingen
 88. Bedrijventerreinen en de energietransitie
 89. Rendementen, CO2-emissie elektriciteitsproductie, 2020
 90. Gas- en elektriciteitsverbruik per proeftuin, 2018-2020
 91. Energielevering profielen aardgaswoningen, 2020*
 92. Balans vaste biomassa voor energie, 2013-2020
 93. Elektriciteit geleverd aan datacenters, 2017-2020
 94. Energieleveringen bedrijven, 2019-2020
 95. Woningen met kookgasaansluitingen, 2020
 96. Elektriciteits-en groen gasproductie mestvergisters 2019
 97. Uitsplitsing woningen hoofdverwarmingsinstallatie, 2020
 98. Elektriciteitsproductie windturbines 2020
 99. Elektriciteits-en groen gasproductie mestvergisters 2020
 100. Energie-indicatoren gemeente Groningen, 2018 en 2019