Energietransitie

Op het terrein van de kolengestookte elektriciteitscentrale van gdf-suez wordt een veld vol zonnepanelen geplaatst
© ANP / Flip Franssen

Overzichtspagina energietransitie

 1. Marktprijzen Energie, 2000-2023
 2. Bruto eindverbruik aardwarmte per provincie, 2014-2023
 3. Koopwoningen in gemeente Groningen naar WOZ-waarde en huishoudinkomen, 2022
 4. Voorraden op maandelijkse basis Diesel en Scheepsdiesel in Nederland
 5. Aardgas verbruik per maand naar sector
 6. Warmtemonitor, update enkele tabellen tot en met 2022
 7. Energieverbruik naar belastingschijf, 2021–2022
 8. Vooronderzoek productie van de industrie, 2019-2022
 9. Stroomdiagram energie voor Nederland, 2022
 10. Uitsplitsing totale invoer aardgas naar land van oorsprong 2021 t/m 2023
 11. Monitor ISDE NWF 2023-I
 12. Indicatoren aardgasgebruik van de industrie 2019-2023
 13. Rendementen en CO2-emissie van elektriciteitsproductie in Nederland, update 2022
 14. Rendementen, CO2-emissie elektriciteitsproductie, 2022
 15. Onderzoek naar productiefactoren zonnestroom in 2022
 16. Energielevering aardgaswoningen, 2019-2022
 17. Energielevering bedrijventerreinen naar milieucategorie, 2020
 18. Grote batterijen voor opslag van elektriciteit, 2022.
 19. Aardgas verbruik per maand naar sector tot september 2023
 20. Energie en broeikasgassen; 1990-2022
 21. Warmteleveringen aan netwerken, 2021
 22. Aantallen aardgasaansluitingen op wijk- en buurtniveau, 2022
 23. Uitsplitsing hoofdverwarmingsinstallatie woningen, 2022
 24. Hernieuwbare energie in Nederland 2022
 25. Ruim tweehonderd jaar energieverbruik in Nederland
 26. Klimaat- en Energieverkenning 2023
 27. Hernieuwbare energie in Nederland 2022
 28. Energielevering aardgaswoningen, 2019-2022, voorpublicatie
 29. Levering aardgas en elektriciteit aan bedrijventerreinen, 2020 en 2021
 30. Temperatuurcorrectie aardgasverbruik woningen 2019-2022
 31. Beperkte impact conflict Oekraïne op Nederlandse olieverbruik
 32. Balans vaste biomassa voor energie, 2021
 33. Marktprijzen Energie, 2000-2022
 34. Aardgasverbruik glastuinbouw in Nederland
 35. Biomassa regionaal, 2021
 36. Levering van elektriciteit en aardgas aan kleinverbruiksaansluitingen naar verbruiksklasse, 2021
 37. Gas- en elektriciteitsverbruik per proeftuin, 2020-2021
 38. Energieleveringen bedrijven, 2020-2021
 39. Index en jaarmutatie CPI met bandbreedte onderzoeksreeks, gas en elektriciteit
 40. Energieverbruik huishoudens naar inkomen, 2020
 41. Aardgasverbruik per maand naar sector, 2019-2022
 42. Aardgasverbruik woningen 2022 voorlopige cijfers
 43. Rendementen, CO2-emissie elektriciteitsproductie, 2021
 44. Energielevering aan woningen met blokverwarming, 2021
 45. Emissiefactoren van elektriciteit uit steenkool en aardgas, 2000-2021
 46. Monitor Energiearmoede 2020
 47. Aardgasverbruik Nederland naar sector 1990 – 2021
 48. Energielevering aardgaswoningen, 2019-2021 (aanvulling)
 49. Elektriciteit geleverd aan datacenters, 2017-2021
 50. Gasverbruik reductie Nederland
 51. Tabellen energie en broeikasgassen; 1990-2021
 52. Klimaat- en Energieverkenning 2022
 53. Energielevering aan bedrijven per wijk, 2020-2021
 54. Bedrijven geven steeds meer uit aan milieu-investeringen
 55. Energiearmoede in Eindhoven, 2020
 56. Hernieuwbare energie in Nederland 2021
 57. Elektriciteits- en gasverbruik industrie, 2019-2020
 58. Energielevering aardgaswoningen, 2019-2021 (vernieuwd)
 59. Variabele en vaste energiecontracten jan 2021-aug 2022
 60. Detectie zonnepanelen regionaal
 61. Meer elektriciteit uit kolen en hernieuwbare bronnen minder uit gas
 62. Waar komt ons gas vandaan?
 63. Energieproductie warmtekrachtinstallaties, 2020
 64. Uitgaven aan energie door bedrijven en huishoudens, 2010 – 2019; herziene versie
 65. Energieverbruik landbouw naar belastingschijf, 2019-2020
 66. Aardgasverbruik naar klein- en grootverbruiksaansluiting, 2020
 67. Update dashboards energieverbruik maatschappelijk vastgoed, 2019-2021
 68. Biomassa regionaal, 2019-2020
 69. Bruto eindverbruik aardwarmte per provincie, 2014-2021
 70. Elektriciteitsproductie-installaties op aardgas, 2020
 71. Energieleveringen ETS- en overige bedrijven, 2019-2020
 72. Gebouwenmatrix energie 2020 op 1 januari 2020 en 1 januari 2021
 73. Aardgas- en elektriciteitsleveringen gemeentelijk vastgoed, 2019
 74. Aantal adressen beschermde afnemers naar netgebied, 2021
 75. Aardgasleveringen woningen naar eigendomstype en bewoning, 2020
 76. De energierekening in januari 2022: hogere leveringstarieven en lagere belastingen
 77. Bedrijventerreinen en de energietransitie
 78. Rendementen, CO2-emissie elektriciteitsproductie, 2020
 79. Gas- en elektriciteitsverbruik per proeftuin, 2018-2020
 80. Energielevering profielen aardgaswoningen, 2020*
 81. Balans vaste biomassa voor energie, 2013-2020
 82. Elektriciteit geleverd aan datacenters, 2017-2020
 83. Energieleveringen bedrijven, 2019-2020
 84. Woningen met kookgasaansluitingen, 2020
 85. Elektriciteits-en groen gasproductie mestvergisters 2019
 86. Uitsplitsing woningen hoofdverwarmingsinstallatie, 2020
 87. Elektriciteitsproductie windturbines 2020
 88. Elektriciteits-en groen gasproductie mestvergisters 2020
 89. Energie-indicatoren gemeente Groningen, 2018 en 2019
 90. Energie en broeikasgassen; 1990-2020
 91. Energielevering aan bedrijven per wijk, 2019-2020
 92. Verbrandingswaarden motorbrandstoffen 2017-2020
 93. Hernieuwbare Energie in Nederland 2020
 94. Elektriciteit en aardgas in Noord-Brabant, 2017-2019
 95. Aardgas data KEV 2021
 96. Energie-indicatoren gemeente Groningen, 2018 en 2019
 97. Voorpublicatie energielevering aardgaswoningen, 2020
 98. Energieverbruik naar bedrijfsprofiel
 99. Warmteleveringen gebouwde omgeving
 100. Productie grootvermogen zonnestroom, 2019 en 2020