Vermogens elektriciteitsproductie per ingezette energiedrager, 2000-2023

Actualisatie betreffende het elektrisch productievermogen per ingezette energiedrager ten bate van de Klimaat- en Energieverkenning.

Bij de productie van elektriciteit kunnen verschillende energiedragers gebruikt worden, zoals fossiele brandstoffen als aardgas en steenkool, biobrandstoffen en energie uit zon en wind. Voor de jaarlijkse Klimaat- en Energieverkenning (KEV) levert het CBS elke jaar een tabel waarin het elektrisch productievermogen per ingezetten energiedrager wordt weergegeven, geactualiseerd met de meest recente cijfers. Een deel van de installaties die elektriciteit produceren, kunnen daarvoor meerdere energiedragers inzetten. Zulke installaties worden dan meegeteld bij de energiedrager welke primair door de installatie wordt ingezet.

De Klimaat- en Energieverkenning (KEV) wordt elk jaar opgesteld door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).