Aardgasverbruik naar klein- en grootverbruiksaansluiting, 2020

staafdiagram
* Voorlopige cijfers

Deze tabel toont aardgasverbruik voor woningen en bedrijven per sector uitgesplitst naar klein- en grootverbruikaansluiting.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft het CBS gevraagd om de aardgasleveringen per sector uit te splitsen naar klein- en grootverbruik. Dit ten behoeve van de uitwerking van een bijmengverplichting groen gas. EZK kan mede op basis van deze cijfers beter zicht krijgen op de consequenties van deze verplichting voor de gasleveranciers die leveren aan kleinverbruikers, en het toekennen van de CO2-reductie aan de sector gebouwde omgeving.