Warmteleveringen aan netwerken, 2021

Deze tabel beschrijft warmteleveringen aan netwerken voor stadsverwarming en stoomnetwerken in industrie, uitgesplitst naar energiebron, type installatie en stoom dan wel warm water.

De Europese richtlijn voor energiebesparing schrijft voor dat landen een statistiek maken over warmtelevering aan netwerken voor stadsverwarming en stoomnetwerken in de industrie. Daarbij is sprake is van een netwerk als er twee of meer afnemers zijn via hetzelfde netwerk.

Onderdeel van deze statistiek is een tabel met gegevens over de levering van warmte aan deze netwerken. Er wordt een onderscheid gemaakt naar hernieuwbare brandstoffen, niet-hernieuwbare brandstoffen en warmte uit chemische processen of overtollige warmte uit bijvoorbeeld industriële processen. Ook wordt onderscheid gemaakt tussen warmte uit enerzijds installaties die tegelijkertijd elektriciteit en warmte opwekken en anderzijds installaties die alleen warmte opwekken.