Aardgas- en elektriciteitsleveringen gemeentelijk vastgoed, 2019

De tabellen tonen per gemeente de aantallen objecten maatschappelijk vastgoed in gemeentelijk bezit, de gebruiksoppervlakte en de geschatte aardgasleveringen, elektriciteitsleveringen en terugleveringen van deze objecten.
In het kader van het samenwerkingsverband van CBS, RVO, Kadaster en PBL in opdracht van de ministeries EZ en BZK ter Verbetering van de Informatie Voorziening Energie Transitie heeft CBS met behulp van Kadaster het gemeentelijk vastgoed op 1-1-2019 in kaart gebracht met de bijbehorende energieleveringen. De tabellen zijn afgestemd met VNG.