Aardgasverbruik per maand naar sector, 2019-2022

Standaard grijs vlak
Deze tabel beschrijft het aardgasverbruik per maand per sector voor de periode 2019 t/m 2022. De volgende sectoren worden onderscheiden: elektriciteitscentrales, industrie aangesloten op het hoofdtransportnet van aardgas, woningen en warmtekrachtinstallaties in de glastuinbouw.
Normaal gesproken zijn cijfers over aardgasverbruik per sector alleen op jaarbasis beschikbaar vanaf juni volgend op het verslagjaar via de Energiebalans. Via diverse informatiebronnen (de beheerder van het hoofdtransport net van gas GTS, eigen enquêtes en regionale netbeheerders) heeft CBS voor (delen van) belangrijke sectoren snelle cijfers op maandbasis kunnen afleiden. Deze cijfers worden in deze tabel weergegeven voor de periode 2019 tot en met 2022. Cijfers over 2022 zijn nog voorlopig. Ter vergelijking zijn in deze tabel ook cijfers opgenomen over totaal aardgasverbruik per maand en over totaal verbruik op jaarbasis 2019 tot en met 2021 voor de sectoren uit het Klimaatakkoord: elektriciteit, industrie, gebouwde omgeving, mobiliteit en landbouw.