Index en jaarmutatie CPI met bandbreedte onderzoeksreeks, gas en elektriciteit

Deze tabellen zijn aanvullend op het achtergrondartikel 'Het CBS introduceert nieuwe meetmethode energieprijzen' van 2 maart 2023. In dat artikel worden resultaten weergegeven van het onderzoek dat het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) uitvoert naar een nieuwe waarneming van energieprijzen ten behoeve van de consumentenprijsindex. In het artikel worden de uitkomsten van de onderzoeksreeks weergeven voor de consumentenprijsindex en de jaar-op-jaar mutatie van de consumentenprijsindex (de inflatie).
Deze cijfers zijn hier opgenomen in tabel 1. De tabellen 2 en 3 geven aanvullend de uitkomsten van de onderzoeksreeks voor de prijsindex en de jaar-op-jaar mutatie van elektriciteit en gas. Aangezien er nog onzekerheden zijn in het lopende onderzoek, zijn de uitkomsten weergegeven in de vorm van een bandbreedte met een onder- en bovengrens. In de tabellen zijn ook de regulier gepubliceerde cijfers opgenomen. De weergegeven periode loopt van januari 2020 tot en met december 2022.