Update dashboards energieverbruik maatschappelijk vastgoed, 2019-2021

In opdracht van het ministerie BZK heeft CBS een update gemaakt voor een aantal tabellen uit het dashboard onderwijs, sport en gemeentelijk bezit.

Bij deze update worden energieleveringen in 2019-2021 gekoppeld aan de geïdentificeerde complexen en aansluitingen in de dashboards onderwijs, sport en gemeentelijk bezit. Dit betekent dat de populaties in de dashboards als uitgangspunt zijn genomen.

Locaties die na de peildatum van de dashboards (onderwijs en sport 1-1-2018, gemeentelijk vastgoed 1-1-2019) in gebruik zijn genomen zijn niet meegenomen in deze update. Ook is de typering van de complexen niet geüpdatet, een locatie die in het dashboard onderwijs als basisschool is geïdentificeerd zal in de update ook als basisschool worden geïdentificeerd, ongeacht of er bijvoorbeeld een wijziging heeft plaatsgevonden naar een ander schooltype of een andere functie. Ook andere kenmerken zijn niet geüpdatet, zoals bouwjaar en oppervlakte. Verbouwingen komen dus niet in uitdrukking in de informatie over het oppervlakte en bouwjaar.

Wel is gecorrigeerd voor leegstand/uit gebruik door complexen waar eerder aardgas- en of elektriciteitsleveringen werden gevonden en in de nieuwe jaren geen leveringen meer gevonden werden niet mee te nemen in de populatie van die jaren.