Uitsplitsing woningen hoofdverwarmingsinstallatie, 2020

grafiek
Deze set tabellen laat het aantal woningen op 1 januari 2020 in Nederland uitgesplitst naar hoofdverwarmingsinstallatie en huishoud- en woningkenmerken zien. Informatie wordt gegeven over aardgasvrije en niet aardgasvrije woningen, naar besteedbaar inkomen huishouden, inkomensbron huishouden, leeftijd kostwinner, type eigendom woning, bouwjaarklasse en woningtype.
Deze tabellenset is gemaakt voor Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.