Elektriciteitsproductie-installaties op aardgas, 2020

grafiek
Tabellen met de inzet, productie en vermogens van elektriciteitsproductie-installaties in 2020 die primair aardgas inzetten als brandstof, ingedeeld naar rendementsklassen, hoogrenderendheid en economische sectoren.
Het ministerie van Financiën heeft behoefte aan een set maatwerktabellen met daarin gegevens over elektriciteitsproductie-installaties in relatie tot de belastingvrijstelling voor aardgas die ingezet wordt voor elektriciteitsproductie. Dit naar aanleiding van voorstellen van de Europese Commissie om regels voor de belastingvrijstelling aan te passen.

De tabellen tonen de inzet, productie en vermogens van installaties in 2020 die primair aardgas inzetten als brandstof, ingedeeld naar rendementsklassen, hoogrenderendheid en economische sectoren. Voor een totaalbeeld bevatten de tabellen daarnaast ook de gegevens van de installaties die andere energiedragers dan aardgas inzetten als primaire brandstof. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft daartoe de beschikbare data geanalyseerd die waren verzameld voor de reguliere nationale en internationale CBS-publicaties.

Bekostigd door: ministerie van Financiën.