Meer elektriciteit uit kolen en hernieuwbare bronnen minder uit gas

Dronefoto van de RWE Amercentrale in Geertruidenberg. De Amercentrale is een elektriciteitscentrale gestookt op steenkool en biomassa.
© ANP / Rob Engelaar
De productie van elektriciteit uit kolen is in het tweede kwartaal van 2022 vergeleken met een jaar eerder met 40 procent gestegen. De productie van elektriciteit uit hernieuwbare bronnen nam met 25 procent toe. Uit aardgas kwam tegelijkertijd 19 procent minder elektriciteit. De netto elektriciteitsproductie bedroeg in het tweede kwartaal 28,2 miljard kWh, 4,3 procent meer dan in het tweede kwartaal van 2021. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

Elektriciteitsproductie per bron
JaarKwartaalHernieuwbaar (mld kWh)Aardgas (mld kWh)Kolen (mld kWh)Overig (mld kWh)
20171e kwartaal4,3515,159,742,10
20172e kwartaal3,8012,237,691,35
20173e kwartaal3,5412,966,931,91
20174e kwartaal5,0816,318,272,01
20181e kwartaal4,7314,879,022,06
20182e kwartaal4,2811,016,351,57
20183e kwartaal4,3214,466,461,44
20184e kwartaal4,9316,087,381,90
20191e kwartaal5,4318,157,051,87
20192e kwartaal5,4015,304,011,46
20193e kwartaal5,3717,572,321,84
20194e kwartaal5,8418,365,891,99
20201e kwartaal7,6618,732,701,97
20202e kwartaal7,9215,631,361,62
20203e kwartaal7,9719,382,291,82
20204e kwartaal8,5117,523,241,84
20211e kwartaal9,4518,013,831,83
20212e kwartaal9,9713,542,161,36
20213e kwartaal10,1110,344,471,90
20214e kwartaal9,5913,416,051,86
20221e kwartaal11,3613,154,151,86
20222e kwartaal12,3611,003,001,57

In het tweede kwartaal van 2022 werd 3,0 miljard kWh elektriciteit geproduceerd uit kolen, 0,9 miljard kWh meer dan in de vergelijkbare periode van vorig jaar. De productie van elektriciteit uit hernieuwbare bronnen nam met 25 procent toe naar 12,5 miljard kWh. Vergeleken met hetzelfde kwartaal vijf jaar eerder is de productie meer dan verdrievoudigd. Met name de productie uit zon (+40 procent) en wind (+25 procent) lieten in het tweede kwartaal vergeleken met vorig jaar een stijging zien.

Zowel het zonnige weer als de toename van het opgesteld vermogen aan zonnepanelen leidde in het tweede kwartaal tot de groei van de elektriciteitsproductie uit zonne-energie. Bij de productie uit wind is vooral een toename op land te zien. Dit komt zowel door een toename van het opgestelde vermogen op land, als door de gunstige weersomstandigheden voor windenergie gedurende het laatste kwartaal.

Afname elektriciteitsproductie uit aardgas

De elektriciteitsproductie uit aardgas is gedurende het tweede kwartaal van 2022 vergeleken met een jaar eerder gedaald met 19 procent naar 11 miljard kWh. Dit geldt zowel voor aardgasgestookte elektriciteitscentrales als voor onder andere de gasmotoren in de glastuinbouw. De elektriciteitsproductie uit kernenergie is goed voor 3 procent van de totale productie.

Elektriciteitsproductie omringende landen

Waar in Nederland meer elektriciteit is geproduceerd in het tweede kwartaal van 2022, daalde de productie in Frankrijk met 15 procent naar 103 miljard kWh, mede door het uitlopen van onderhoud aan kerncentrales. Frankrijk was in 2021 nog goed voor 19 procent van de totale elektriciteitsproductie van de Europese Unie. Naast de gestegen prijs van zowel aardgas als CO2, is ook de schaarste door de lagere Franse nucleaire elektriciteitsproductie van invloed op een hogere elektriciteitsprijs.

Net als Nederland hebben België en Duitsland minder elektriciteit geproduceerd met gas, met name als gevolg van de hoge prijzen. Maar waar de productie met kolen in Nederland toenam, daalde die in Frankrijk met 24 procent.

De elektriciteitsproductie uit zon is in Nederland harder gegroeid dan in de ons omringende landen. In België en Duitsland nam die vergeleken met het tweede kwartaal van 2021 met 29 procent en 13 procent toe. Waar de elektriciteitsproductie uit wind in Nederland toenam, was er in Frankrijk juist een afname.

Elektriciteitsproductie, tweede kwartaal, 2022
CategorieNederland (% verandering t.o.v. voorgaand jaar)Duitsland (% verandering t.o.v. voorgaand jaar)België (% verandering t.o.v. voorgaand jaar)Frankrijk (% verandering t.o.v. voorgaand jaar)
Totaal41-7-15
Kolen4025-5-24
Gas-19-11-2248
Nucleair48-53-12-24
Zon40132929
Wind2536-11
Water-44-2194-15
Bron: CBS, Eurostat

Meer uitvoer en minder invoer van elektriciteit

De uitvoer van elektriciteit is in het tweede kwartaal 2022 in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar met 17 procent toegenomen naar 5,1 miljard kWh. In tegenstelling tot het tweede kwartaal van 2021, is er in het tweede kwartaal van dit jaar weer sprake van een netto-uitvoer.

De invoer van elektriciteit is in het tweede kwartaal met -16 procent gedaald naar 4,4 miljard kWh. Er kwam met name minder uit België en Noorwegen.

In- en uitvoer van elektriciteit
JaarKwartaalSaldo (mld kWh)Invoer (mld kWh)Uitvoer (mld kWh)
20171e kwartaal-0,785,02-5,80
20172e kwartaal2,166,23-4,07
20173e kwartaal2,555,92-3,37
20174e kwartaal-0,425,29-5,71
20181e kwartaal0,685,81-5,12
20182e kwartaal4,727,89-3,17
20183e kwartaal1,916,80-4,89
20184e kwartaal0,666,26-5,60
20191e kwartaal-1,294,64-5,93
20192e kwartaal1,795,84-4,05
20193e kwartaal1,035,24-4,21
20194e kwartaal-0,674,69-5,35
20201e kwartaal0,175,44-5,27
20202e kwartaal0,145,28-5,14
20203e kwartaal-2,963,69-6,65
20204e kwartaal-0,025,36-5,38
20211e kwartaal-1,654,19-5,84
20212e kwartaal0,855,24-4,38
20213e kwartaal1,586,11-4,53
20214e kwartaal-0,525,35-5,87
20221e kwartaal-1,085,34-6,42
20222e kwartaal-0,7364,39-5,126