Aantal adressen beschermde afnemers naar netgebied, 2021

MinEZK heeft CBS gevraagd om inzicht in aantallen beschermde afnemers van gas per netgebied.
Op basis van beschikbare informatie zijn aantallen adressen met gasaansluitingen van stadsverwarmingsinstallaties, ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingstehuizen, cellen en funderend onderwijs per netgebied in kaart gebracht.