Biomassa regionaal, 2021

© Hollandse Hoogte

Erratum:

De tabel is geactualiseerd, omdat het bruto eindverbruik van biomassaketels bedrijven, alleen warmte niet volgens de laatste cijfers zoals gepubliceerd op StatLine was. Het gevolg van deze actualisatie is dat het totale bruto-eindverbruik van biomassaketels bedrijven, alleen warmte iets hoger is en de verdeling over de provincies daarmee ook.
Bruto eindverbruik van biomassa naar RES-regio, 2021**

Deze tabellenset is een regionalisatie van de nationale statistiek met betrekking tot biomassa.

De cijfers zijn in 2021 ontwikkeld in het kader van Vivet (verbetering van de informatievoorziening van de energietransitie) en in samenwerking met de Regionale Klimaatmonitor, provincie Overijssel en enkele Overijsselse gemeenten. Deze update bevat cijfers over 2021 en is bekostigd door IPO (Interprovinciaal Overleg).