Marktprijzen Energie, 2000-2022

In de tabel staan de lopende marktprijzen voor elektriciteit, gas, steenkool, olie en CO2.
De cijfers over de lopende marktprijzen van elektriciteit, gas, steenkool, olie en CO2 zijn specifiek bedoeld voor de klimaat- en energieverkenning (KEV). De KEV (voorheen NEV) geeft jaarlijks de actuele feitenbasis voor de politieke besluitvorming en het maatschappelijk debat in Nederland over energie en klimaat. Er zijn meerdere partijen betrokken bij het samenstellen van de KEV-publicatie, te weten: CBS, TNO, RVO, RIVM en PBL. Het samenstellen van de prijzen gaat in overleg met het PBL dat de prijzen gebruikt voor modelramingen.