Energielevering aan woningen met blokverwarming, 2021

De tabel geeft voor 2021 inzicht in de spreiding in energieleveringen aan 390.000 woningen met blokverwarming.
De tabel geeft voor 2021 inzicht in de gemiddelden en spreiding in energieleveringen aan 390.000 woningen met blokverwarming. Het gaat hierbij om woningen waar uit CBS analyses blijkt dat er sprake is van blokverwarming en die hoofdzakelijk in hun energie voorzien met aardgas en elektriciteit. Voor aardgasverbruiken zijn zowel werkelijke waarden in 2021 als temperatuurgecorrigeerde waarden opgenomen. Daarbij zijn twee verschillende methoden van temperatuurcorrectie gebruikt. De eerste methode is de zogenaamde ‘profielenmethodiek’ van de netbeheerders. De tweede methode van correctie is dezelfde als in de Klimaat- en EnergieVerkenning (KEV) wordt gehanteerd. In deze publicatie zijn de elektriciteitsleveringen aangevuld met de netto-elektriciteitsleveringen waarbij leveringen zijn gesaldeerd met eventuele terugleveringen door eigen opwek met zonnepanelen.