Energielevering profielen aardgaswoningen, 2020*

Dampende schoorstenen op Haagse daken
© CBS
Deze tabel toont de gemiddelde aardgas- en elektriciteitsleveringen in 2020 aan 10 profielen van woningen die hoofdzakelijk in hun energie voorzien met aardgas en elektriciteit.

De tabel geeft inzicht in de spreiding in het energieverbruik van woningen die hoofdzakelijk in hun energie voorzien met elektriciteit én aardgas. Het gaat om aardgaswoningen, met hoofdverwarmingstype ‘individueel gas’ of ‘blokverwarming’. Woningen met stadswarmte of all electric woningen behoren niet tot de populatie. De tabel toont voor tien herkenbare profielen van aardgaswoningen de gemiddelde aardgas- en elektriciteitsleveringen. Deze profielen omvatten samen ongeveer driekwart van alle aardgaswoningen.

Deze cijfers over 2020 zijn voorlopig. In augustus 2021 heeft het CBS voor deze 10 profielen van woningen en hun bewoners in een voorpublicatie het verbruik voor 2020 gepubliceerd gebaseerd op de kennis medio 2021. Inmiddels is de vernieuwing van de methode afgerond. Deze voorlopige cijfers wijken licht af van de voorpublicatie medio 2021.

Deze publicatie is gemaakt in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.