Uitgaven aan energie door bedrijven en huishoudens, 2010 – 2019; herziene versie

Technische toelichting

Over deze publicatie

De publicatie ‘Uitgaven aan energie door bedrijven en huishoudens 2010-2019’ is een herziene versie van de gelijknamige eerdere publicatie. Naar aanleiding van vervolgonderzoek in het kader van de Klimaat en Energieverkenning zijn een aantal inconsistenties in de cijfers aan het licht gekomen. Deze zijn in de huidige toelichting en herziene tabellenset aangepast. Het betreft aanpassingen in de energiedragers biomassa en kernenergie, de voorraadheffing over aardolieproducten en de verdeling van de emissierechten over bedrijfstakken. Deze aanpassingen komen terug in de tabellen 1.2, 1.3, 3.2 en 5.1.
Deze herziene technische toelichting geeft achtergrondinformatie bij een set van 11 tabellen die inzage geven in het energieverbruik en de kosten daarvan in de Nederlandse economie tussen 2010 (deels 2015) en 2019. Gekeken is naar het verbruik in PetaJoules door huishoudens en bedrijven, met een verbijzondering naar type energiedrager. Voorts omvatten de tabellen informatie over uitgaven aan energie door bedrijven en huishoudens, en uitgaven door verschillende typen huishoudens. Daarnaast zijn uitsplitsingen gemaakt naar de aard van de kosten, zoals nettarieven, accijnzen en belastingen.