Woningen binnen VvE’s die in aanmerking komen voor de NIP, 2022

© ANP / Gerard Til Photo
Deze tabellenset bevat voor peilmoment 01-01-2022 voor elke Nederlandse gemeente het aantal woningen dat onderdeel is van een VvE naar type eigenaar en criteria voor lokale aanpak NIP.

Om isolatie van slecht geïsoleerde woningen op regionaal niveau te bevorderen heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken en Klimaat (BZK) de lokale aanpak van het Nationaal Isolatieprogramma (NIP) ingezet. Hierbij krijgen gemeenten een budget volgens een verdeelsleutel die het CBS in nauw overleg met BZK heeft opgesteld. Ook woningen binnen een Vereniging van Eigenaren (VvE) komen, onder bepaalde voorwaarden, in aanmerking voor de lokale aanpak NIP.

Om aanvullend beleid te ontwikkelen specifiek voor deze groep van woningen binnen VvE’s, heeft BZK het CBS gevraagd hoe groot het aandeel VvE-woningen is dat voor de regeling in aanmerking komt.

Deze aantallen staan per gemeente in deze tabellenset.