Energieproductie warmtekrachtinstallaties, 2020

Productie van elektriciteit en warmte uit aardgas gestookte warmtekrachtinstallaties, uitgesplitst naar verkochte elektriciteit en warmte dan wel zelf verbruikte elektriciteit en warmte.
De notitie beschrijft de methode en de resultaten van de analyse door het CBS over het verdelen van elektriciteit en warmte uit aardgas gestookte warmtekrachtinstallaties (WKK’s) naar verkochte en zelf verbruikte elektriciteit en warmte.

Bekostigd door: ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het ministerie van Financiën.