Energielevering aardgaswoningen, 2019-2021 (vernieuwd)

© ANP / Patricia Rehe
De tabel geeft voor 2019, 2020** en 2021* inzicht in de spreiding in energieleveringen aan tien profielen van aardgaswoningen volgens de vernieuwde methodiek van de klantenbestanden. Deze publicatie is gemaakt in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

De tabel geeft voor 2019, 2020** en 2021* inzicht in de spreiding in het energieverbruik van tien profielen van woningen (en hun bewoners) die hoofdzakelijk in hun energie voorzien met elektriciteit én aardgas. Het gaat om aardgaswoningen, met hoofdverwarmingstype ‘individueel gas’ of ‘blokverwarming’. Woningen met stadswarmte of all electric woningen behoren niet tot de populatie. De tabel toont voor tien herkenbare profielen van aardgaswoningen de gemiddelde aardgas- en elektriciteitsleveringen. Deze profielen omvatten samen ongeveer driekwart van alle aardgaswoningen en verschillen naar woningtype, bouwjaarklasse, oppervlakteklasse en aantal bewoners.

De methode voor de klantenbestanden met energieleveringen aan woningen is het afgelopen jaar in stapjes vernieuwd. In deze publicatie zijn de energieleveringen voor 2019 en 2020 opnieuw berekend met behulp van de vernieuwde methode. Deze wijken af van de eerder gepubliceerde cijfers. De cijfers voor 2021 zijn nieuw.

De aardgasverbruiken zijn steeds gecorrigeerd voor de temperatuur in volgens de methode die wordt gehanteerd door de Klimaat- en EnergieVerkenning (KEV). De elektriciteitsverbruiken geven de leveringen weer, zonder eventuele correctie voor teruglevering.

* = voorlopige cijfers
** = nader voorlopige cijfers