Elektriciteits-en groen gasproductie mestvergisters 2019

grafiek
Tabellen over de productie van elektriciteit en groen gas met biogas afkomstig uit mestvergistingsinstallaties.
In de tabel worden de mestvergistingsinstallaties ingedeeld naar activiteit van de juridisch eigenaar. Bekostigd door Wageningen Economic Research (WEcR).